Annonce
Valby For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Valby

Går tilbage: Tandlæge-virksomhed i Valby går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Valby-virksomheden Tandlægeselskabet Lijkendijk ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 9475 til -2486 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 20.482 kroner i det foregående regnskab til 11.121 - et fald på -46 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 31.162 til 29.116 kroner . Virksomheden ledes af direktør Alexander Lijkendijk. I første omgang er det Alexander Lijkendijk og HJEMMETANDPLEJEN I/S, der står som ejere. I sidste ende er det Alexander Lijkendijk og Tim Holberg Fog, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Tandlægeselskabet Lijkendijk ApS anbragt i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drive tandlægevirksomhed og anden virksomhed naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Elfin ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Valby-virksomheden Elfin ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 119.837 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 143.601 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Niels Henning Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Niels Henning Christensen. Elfin ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Konsulentvirksomhed i Valby fik igen tabValby-virksomheden ApS Komplementarselskabet Lohja Retail Parks, Finland fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6250 til -8789 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 27.742 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6250 kroner til -8789 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 92.572 til 83.783 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Danny van der Poel, Vagn Bjerre og Niels Heuer. Virksomheden ejes af Danny van der Poel, Vagn Bjerre, Niels Heuer, Mikkel Klitgaard Jacobsen, ApS KOMPLEMENTARSELSKABET LOHJA RETAIL PARKS og FINLAND. ApS Komplementarselskabet Lohja Retail Parks, Finland har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde konsulentbistand og at være ansvarlig deltager i K/S Lohja Retail Parks, Finland og K/S Lohja Retail, FinlandKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Total Work ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Valby-virksomheden Total Work ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 6434 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 149.113 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Karolina Dylewska. Virksomhedens reelle ejere er Karolina Dylewska. Total Work ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Valby fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Copenhagen Towers II ApS, der er en virksomhed i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 8,4 millioner til 160,9 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 59,1 millioner kroner til 66,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 385,3 millioner til 500,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Visby Berthelsen. Virksomheden ejes af Niam VII Denmark Office Holding AB. Ejendomsselskabet Copenhagen Towers II ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med kontor, administration samt eje, udvikle og udleje fast ejendom og al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Valby er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet J.H. Schultz af 1661 A/S i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -16.445 til 9584 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -14.547 kroner året før til 10.012 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-firmaet fra 2,2 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Simon Svarrer. I første omgang er det J.H. SCHULTZ HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Lise Trock-Jansen, Ulrik Nicolai Jungersen, Christoffer Erik Mathies Lorenzen, Mark Kant Dovey og Thomas Frederik Juul-Larsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er J.H. Schultz af 1661 A/S anbragt i branchen "Anden trykning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for den grafiske branche, samt hvad der måtte stå i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Valby-virksomheden Noitso A/SNoitso A/S, der er en virksomhed i Valby, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 6,6 millioner til 228.214 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 6,6 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 21 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 17,7 millioner i det foregående regnskabsår til 8,7 millioner - et fald på -51 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 175.200 kroner efter skat, faldt formuen i Noitso A/S fra 7,9 millioner til 5,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mohamed Azzouzi. I første omgang er det AZZOUZI IT ApS og SATO HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Mohamed Azzouzi, der er den dominerende ejer. Noitso A/S hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive IT-virksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: It-virksomhed i Valby fik lidt lavere overskudJ.H. Schultz Information A/S, der er en virksomhed i Valby, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 11,5 millioner til 10,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 163 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 175 ansatte - en fremgang på 7,36 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 145,7 millioner kroner til 156,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 51,5 millioner til 63,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Simon Svarrer. I første omgang er det J.H. SCHULTZ HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Lise Trock-Jansen, Ulrik Nicolai Jungersen, Christoffer Erik Mathies Lorenzen, Mark Kant Dovey og Thomas Frederik Juul-Larsen, der er de dominerende ejere. J.H. Schultz Information A/S hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at formidle information til virksomheder og organisationer i såvel privat som offentligt regi, herunder drift af forlagsvirksomhed og boghandel, samt at drive virksomhed ved handel og investeringKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i ValbyValby-virksomheden HEADSET.DK A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -52.000 til -223.516 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 483.000 kroner i det foregående regnskab til 347.225 - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 536.000 til 361.182 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Pedersen. I første omgang er det CORTEX CONSULT HOLDING ApS og FRANKLEV HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tim Dich Franklev og Lars Pedersen, der er de dominerende ejere. HEADSET.DK A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med telekommunikationsudstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at sælge headset til telefoner og andet telefoniudstyr samt alt i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Cortex Consult A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Cortex Consult A/S, der er en virksomhed i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,9 millioner til 3,3 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Mens der i det foregående år i gennemsnit var 48 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 54 ansatte - en fremgang på 12,5 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 38,6 millioner kroner til 42,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 7,1 millioner til 7,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Pedersen. I første omgang er det CORTEX CONSULT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Pedersen og Niels Erik Andersen, der er de dominerende ejere. Cortex Consult A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Shawarma House Valby ApS i Valby går fra overskud til underskudOverskuddet i Valby-virksomheden Shawarma House Valby ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 61.044 til -67.551 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 61.044 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 303.728 kroner i det foregående regnskab til 251.956. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 41.902 til -11.152 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Tahmina Khan. Virksomhedens reelle ejere er Tahmina Khan. Shawarma House Valby ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Woodbois International ApSUnderskuddet i Valby-virksomheden Woodbois International ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -5,2 millioner til -3,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -2,0 millioner kroner året før til 1,4 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -2,1 millioner kroner efter skat voksede formuen i Woodbois International ApS sidste år fra -1,1 millioner til 93,2 millioner . Virksomheden ledes af direktør Carnel Geddes. Virksomheden ejes af Argento Limited og Woodbois Services Ltd. Woodbois International ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er agentur og handel samt produktion af træ og træbaserede produkterKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Woodbois International ApSUnderskuddet i Valby-virksomheden Woodbois International ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -5,2 millioner til -3,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -2,0 millioner kroner året før til 1,4 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -2,1 millioner kroner efter skat voksede formuen i Woodbois International ApS sidste år fra -1,1 millioner til 93,2 millioner . Virksomheden ledes af direktør Carnel Geddes. Virksomheden ejes af Argento Limited og Woodbois Services Ltd. Woodbois International ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er agentur og handel samt produktion af træ og træbaserede produkterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Valby tjente flere penge i seneste regnskabsårTandlægeselskabet Peter Bagger Nielsen ApS, der er en virksomhed i Valby, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 29.699 til 49.965 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttotab er forbedret fra -70.272 kroner til -51.242 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 49.972 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Tandlægeselskabet Peter Bagger Nielsen ApS fra 3,3 millioner til 3,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Bagger Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Bagger Nielsen. Tandlægeselskabet Peter Bagger Nielsen ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde andele i andre selskaber samt dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Regnskabsvirksomhed i Valby tjente flere penge i seneste regnskabDM Regnskab ApS, der er en virksomhed i Valby, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 29.994 til 131.843 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 858.651 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 102.992 til 205.773. Firmaet ledes af en direktion, der består af Daniela Lusso og Maria Helene Engelbrecht Delalez. I første omgang er det Daniela Lusso og Mahenjo ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Daniela Lusso og Maria Helene Engelbrecht Delalez, der er de dominerende ejere. DM Regnskab ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive bogføringsvirksomhed, konsulentvirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ooono A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ooono A/S, der er en virksomhed i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,5 millioner til 6,8 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 11 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 18 ansatte - en fremgang på 63,64 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 10,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 24,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra -8,9 millioner til 21,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Walther Øyrabø. I første omgang er det PREVENTURE MANAGEMENT ApS, MEDBORG HOLDING ApS, Going Places Holding ApS og Guerilla Capital ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christian Walther Øyrabø, der er den dominerende ejer. Ooono A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med elektronisk udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udvikle og sælge elektronikKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Reeds ApS i Valby gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Reeds ApS i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -42.000 til 18.675 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -41.000 kroner året før til 29.656 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-firmaet fra 21.000 til 39.549. Virksomheden ledes af direktør Andreas Lind Fosdal. Virksomhedens reelle ejere er Andreas Lind Fosdal. I Erhvervsstyrelsens register er Reeds ApS anbragt i branchen "Fremstilling af musikinstrumenter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at producere dele til musikinstrumenter samt at udøve enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Naeem Chaudhry ApS i Valby gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Naeem Chaudhry ApS i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -67.006 til 139.808 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 423.131 kroner i det foregående regnskabsår til 657.710 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-firmaet fra -20.193 til 103.049. Virksomheden ledes af direktør Naeem Chaudhry. Virksomhedens reelle ejere er Naeem Chaudhry. I Erhvervsstyrelsens register er Naeem Chaudhry ApS anbragt i branchen "Taxikørsel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at evhverv person transportKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Calaboose ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Valby-virksomheden Calaboose ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,1 millioner til -49.995 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -1,1 millioner kroner til -49.401 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -49.995 kroner efter skat, voksede formuen i Calaboose ApS sidste år fra -1,2 millioner til 100.407 . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Marko Zoric, Lennart Milorad Zivlak og Henrik Lars Strömberg. I første omgang er det Halmstad Aktivitetscenter AB og Laserdome AB, der står som ejere. I sidste ende er det Marko Zoric, Lennart Milorad Zivlak og Henrik Lars Strömberg, der er de dominerende ejere. Calaboose ApS hører hjemme i branchen "Anden forretningsservice". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er underholdning og eventyraktiviteter, samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet dermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lundbeck Export A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lundbeck Export A/S, der er en virksomhed i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 18,2 millioner til 68,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 156 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 161 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 138,2 millioner kroner til 145,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 321,8 millioner til 360,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Kjeld Kristensen. Virksomheden ejes af H. LUNDBECK A/S. Lundbeck Export A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handels- og eksportvirksomhed med lægemidler samt, efter bestyrelsens skøn, at drive anden i forbindelse dermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Valbys virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Annonce

101-årig vagt fra koncentrationslejr får fem års fængsel

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Byliv

79-årige Kirsten tager en enkeltstart dagen efter Tour-feltet - du kan også cykle med på den bilfri rute

112

Video af ægge-angreb på studentervogn går viralt: Nu reagerer politiet

Kommentar

I søndags skiftede 1A til elbusser: Men Movia glemmer at prale med den største forkælelse af passagererne

Se kortet

Skræmmende kort: Så mange knivstikkerier har der været i København denne sommer

Gør noget uventet: 10 skæve forslag til sommerferien

Byudvikling

Vil bygge 80 private boliger på græsset mellem almene boligblokke: Ny udvikling truer projektet

Se dig for

Udgør både magien - men også en potentiel fare: Her er guiden, der gør dig til en god Tour de France-tilskuer

bolig For abonnenter

Sorte skyer over boligmarkedet: Så meget forventer eksperter, at priserne falder i København

Undgå trafikkaos: Sådan kommer du bedst frem til Tour de France

Sundhed

Lægerne Sidrah og Rifeat har åbnet sundhedshus i Valbys gamle bank: - Vi har altid drømt om det her

På trods af jobfest mangler hoteller og restauranter hænder

Farvel Ivan

Slutdatoen for Ivan Evigvårs tid på Stejlepladsen er sat: Nu beder kunstneren om hjælp

Kom med bag facaden For abonnenter

Labyrint-stationen skal være Københavns nye knudepunkt: Nu kommer løsningen på store problemer

Valby

Festen skydes i gang mandag: Kæmpe fest og ægte retro tour-cykler drøner gennem København

Annonce