Annonce
Valby For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Valby

Underskuddet er blevet mindre hos Bulko 2 ApSValby-virksomheden Bulko 2 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -4497 til -189 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -4497 kroner til -150 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -86.185 til -86.374 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Sang Joon Ko. I første omgang er det Kosan Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sang Joon Ko, der er den dominerende ejer. Bulko 2 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forretningsservice". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive restaurationsvirksomhed
Tallene går op: Neo Coating A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Neo Coating A/S, der er en virksomhed i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 229.591 til 607.216 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,8 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 14 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,4 millioner kroner til 9,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 2,6 millioner til 3,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jimmy Kahl. Virksomheden ejes af Cortus A/S. Neo Coating A/S hører hjemme i branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for gulvpålægning samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Valby ryger fra overskud til underskudOverskuddet i JAS A/S, der er et firma i Valby, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 166.914 til -439.075 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 469.562 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 942.294 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,1 millioner til 1,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Schwartz. I første omgang er det Søren Schwartz, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Schwartz,Søren Schwartz, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er JAS A/S anbragt i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive finansierings-, udlejnings- og adminstrationsvirksomhed og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Reklamekunst ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårReklamekunst ApS, der er en virksomhed i Valby, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 12.192 til 431.528 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 0 fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til et ansat i det seneste regnskabsår. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -84.950 kroner året før til 249.405 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 578.686 til 867.214. Firmaet ledes af direktør Glenn Kejser. Virksomhedens reelle ejere er Glenn Kejser. Reklamekunst ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt anden virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Valby-virksomheden Kejser Sausage ApSKejser Sausage ApS, der er en virksomhed i Valby, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,4 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 3,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Glenn Kejser. I første omgang er det REKLAMEKUNST ApS,Morten Piltoft Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Glenn Kejser,Morten Piltoft Johansen, der er de dominerende ejere. Kejser Sausage ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive detailhandel med føde og drikkevarerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Holger Hansen Sko ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Holger Hansen Sko ApS, der er en virksomhed i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 973.000 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 16 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 12 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 7,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 6,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 2,8 millioner til 4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Wallin. I første omgang er det Orto Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ivan Bjerg-Larsen,Thomas Bjerg-Larsen,Jesper Bjerg-Larsen, der er de dominerende ejere. Holger Hansen Sko ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle, producere og sælge skoprodukter samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Valby-virksomheden Kolding Stenz ApSKolding Stenz ApS, der er en virksomhed i Valby, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,3 millioner til 29.912 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 2,6 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 65.000 kroner i det foregående regnskab til 40.278 - et fald på -38 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 10,2 millioner til 10,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kasper Stenz Kolding og Tanya Kolding Stenz. Virksomhedens reelle ejere er Kasper Stenz Kolding,Tanya Kolding Stenz. Kolding Stenz ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets primære formål er, at besidde anparter og aktier. Selskabets sekundære formål er at yde serviceydelser inden for IT. Selskabets subsidiære formål er at drive detailhandel med andre varerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos byggefirma i ValbyMAXI-Isolering ApSSelskabet, der er en virksomhed i Valby, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 765.405 til 103.443 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 925.879 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 85.240 kroner efter skat, faldt formuen i MAXI-Isolering ApSSelskabet fra 897.483 til 382.723 kroner . Firmaet ledes af direktør Tommy Westphal Petersen. I første omgang er det MAXI ISOLERING HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tommy Westphal Petersen, der er den dominerende ejer. MAXI-Isolering ApSSelskabet hører hjemme i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive håndværks- og handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Gunnar Wille ApS i Valby gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Gunnar Wille ApS i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -69.628 til 75.445 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -57.559 kroner året før til 77.377 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-firmaet fra -1 millioner til -941.644. Virksomheden ledes af direktør Gunnar Anton Wille. Virksomhedens reelle ejere er Gunnar Anton Wille. I Erhvervsstyrelsens register er Gunnar Wille ApS anbragt i branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at producere og sælge film, bøger, aviser og teaterKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Botium A/S i Valby er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Botium A/S i Valby. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -74.112 til 3,2 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 7,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Botium A/S var ligesom året før på 3,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Bering Thygesen. I første omgang er det SVBT HOLDING ApS,RTB HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Bering Thygesen,René Bengtson, der er de dominerende ejere. Botium A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af møbler og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Valbys virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Annonce

Kylian Mbappé knuste Danmark, da det egentlig gik bedre og bedre - nu skal Danmark vinde over Australien for at gå videre ved VM

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Millionfest

Millioner ruller mod Bavnehøj: Nu kommer kæmpe-projekterne

Analyse For abonnenter

Hovedstaden er bagud på point - men derfor kan en SV-regering ændre det hele

Jul

Hvilken bydel er mest vindende i det populære jule-skrab? Kun ét sted har man sikret sig millionen

Trafik

Politiet advarede - alligevel fældes borgere på stribe: Her har 63 fået klip i kortet på blot fire dage

Trods katastrofevalg: De konservative støtter stadig Søren Pape

byudvikling

Store planer godkendt: Her skal der opføres et helt nyt kvarter i Valby

Hærværk på Damhusengen

Ny sti på Damhusengen udsættes for hærværk: Politiet kan ikke uddele bøder

112

Politiets nye indsats rammer alle trafikanter i København: Har udskrevet bøder for over 300.000 på under to uger

For abonnenter

Judi hængte sig i familiens gyngestativ: Nu håber hans mor at andre unge kan få hjælp i tide

Valby For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Valby

For abonnenter

Unik legofigur sælges for op mod 7000 kroner, men Jonas nægter: - Jeg bliver ked af det, når folk kun skaffer den for at sælge den videre

Energikrise

Energikrisen kradser - skal lyskæden tændes i år? Sådan gør du det med god samvittighed

kontrol

Restaurant politianmeldt efter klamt fund i buffet

Fodboldfest

De fleste arrangementer er udsolgt: Men i Valby og Sydhavnen kan du stadig se Danmarks VM-kampe på storskærm

Annonce