Annonce
Valby For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Valby

Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i ValbyWEBER VESTERGAARD LARSEN ApS, der er en virksomhed i Valby, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,3 millioner til 135.523 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 11,6 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,3 millioner i det foregående regnskabsår til 154.282 - et fald på -93 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 5,5 millioner til 5,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Vestergaard Larsen. I første omgang er det Henrik Vestergaard Larsen,HVL HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Vestergaard Larsen, der er den dominerende ejer. WEBER VESTERGAARD LARSEN ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er erhvervelse og drift af ejendomme
Nedgang på bundlinjen: Mellemleddet ApS i Valby går fra overskud til underskudOverskuddet i Valby-virksomheden Mellemleddet ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 38.229 til -79.314 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 108.175 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9750 kroner til -11.100 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -184.934 til -246.779 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Uffe Christian Jacobsen. Virksomhedens reelle ejere er Uffe Christian Jacobsen. Mellemleddet ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og yde konsulenthjælpKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos murervirksomhed i ValbyOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i J.P.-TOTALBYG ApS, der er en virksomhed i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 224.222 til 116.898 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 224.222 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 266.604 kroner i det foregående regnskab til 153.402 - et fald på -42 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 825.719 til 836.613. Virksomheden ledes af direktør Birger Lennart Hagstrøm. I første omgang er det Boet efter John Aage Petersen, der står som ejer. I sidste ende er det John Aage Petersen, der er den dominerende ejer. J.P.-TOTALBYG ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje ejendomme med henblik på udlejning samt at drive tømrer og snedkervirksomhed
Overskuddet stiger: Helge Fleischer ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Helge Fleischer ApS, der er en virksomhed i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,8 millioner til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,5 millioner kroner til 5,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 2,2 millioner til 2,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Amjad Alam og Lonnie Hardis. I første omgang er det L HARDIS ApS,BLACK TREE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Amjad Alam,Lonnie Hardis, der er de dominerende ejere. Helge Fleischer ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handelKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos holdingselskab i ValbyOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i BLACK TREE ApS, der er en virksomhed i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 765.239 til 541.575 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 891.249 kroner. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 2,4 millioner til 2,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Amjad Alam. Virksomhedens reelle ejere er Amjad Alam. BLACK TREE ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med finansiering og investering samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Særlig ApSUnderskuddet i Valby-virksomheden Særlig ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -309.625 til -220.543 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 66.652 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 143.324 i det foregående regnskabsår til 8275 - et fald på -94 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -294.066 til -514.609 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Lone Jørgensen. I første omgang er det RENE JØRGENSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lone Jørgensen, der er den dominerende ejer. Særlig ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg af brugte varer, interiør og dekoration samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konmas ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Konmas ApS, der er en virksomhed i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,5 millioner til 3,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,6 millioner kroner til 5,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 6,1 millioner til 6,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lisbeth Vivian Lønberg-Jensen og Rolf Christian Gylding Winther. I første omgang er det RCW ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rolf Christian Gylding Winther, der er den dominerende ejer. Konmas ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Maskinforarbejdning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med industriproduktion og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i ValbyOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i NTRPrise 20 ApS, der er en virksomhed i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 192.739 til 102.830 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 0 fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til et ansat i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 199.533 kroner i det foregående regnskab til 134.922 - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 190.345 til 270.559. Virksomheden ledes af direktør Nikolaj Jesper Jørgensen Rosquist. I første omgang er det M3I Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nikolaj Jesper Jørgensen Rosquist,Kirsten Grumstrup, der er de dominerende ejere. NTRPrise 20 ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt udlejningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: M. Azam ApS i Valby går fra overskud til underskudOverskuddet i Valby-virksomheden M. Azam ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 9140 til -20.552 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 41.160 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 213.322 kroner i det foregående regnskab til 161.624. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -183.559 til -199.579 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Matloob Hussain. Virksomhedens reelle ejere er Matloob Hussain. M. Azam ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Frugt- og grøntforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er salg af fødevare
Tallene går op: Holdingselskab i Valby fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i L HARDIS ApS, der er en virksomhed i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 572.283 til 809.864 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 719.569 til 1,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Lonnie Hardis. Virksomhedens reelle ejere er Lonnie Hardis. L HARDIS ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med finansiering og investering samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Blikkenslagervirksomhed i Valby går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Valby-virksomheden Gas- og Vandmesterfirma Ernst Viktor Nielsen ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 193.524 til -75.451 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 193.524 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 3,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,9 millioner - et fald på -38 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 903.768 til 761.355 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jørgen Erik Lindum. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Erik Lindum. I Erhvervsstyrelsens register er Gas- og Vandmesterfirma Ernst Viktor Nielsen ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift af gas- og vandmesterfirma med dertil hørende aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Valbys virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Annonce

Kylian Mbappé knuste Danmark, da det egentlig gik bedre og bedre - nu skal Danmark vinde over Australien for at gå videre ved VM

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Millionfest

Millioner ruller mod Bavnehøj: Nu kommer kæmpe-projekterne

Analyse For abonnenter

Hovedstaden er bagud på point - men derfor kan en SV-regering ændre det hele

Jul

Hvilken bydel er mest vindende i det populære jule-skrab? Kun ét sted har man sikret sig millionen

Trafik

Politiet advarede - alligevel fældes borgere på stribe: Her har 63 fået klip i kortet på blot fire dage

Trods katastrofevalg: De konservative støtter stadig Søren Pape

byudvikling

Store planer godkendt: Her skal der opføres et helt nyt kvarter i Valby

Hærværk på Damhusengen

Ny sti på Damhusengen udsættes for hærværk: Politiet kan ikke uddele bøder

112

Politiets nye indsats rammer alle trafikanter i København: Har udskrevet bøder for over 300.000 på under to uger

For abonnenter

Judi hængte sig i familiens gyngestativ: Nu håber hans mor at andre unge kan få hjælp i tide

Valby For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Valby

For abonnenter

Unik legofigur sælges for op mod 7000 kroner, men Jonas nægter: - Jeg bliver ked af det, når folk kun skaffer den for at sælge den videre

Energikrise

Energikrisen kradser - skal lyskæden tændes i år? Sådan gør du det med god samvittighed

kontrol

Restaurant politianmeldt efter klamt fund i buffet

Fodboldfest

De fleste arrangementer er udsolgt: Men i Valby og Sydhavnen kan du stadig se Danmarks VM-kampe på storskærm

Annonce