Annonce
Valby For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Valby

Overskud hos Happiclinic ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Valby-virksomheden Happiclinic ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 724 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -1619 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kamyar Taheryan. Virksomhedens reelle ejere er David Fisiha,Kamyar Taheryan. Happiclinic ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulent- og rådgivningsvirksomhed, herunder særligt markedsføringsrådgivning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Wollenberg ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Wollenberg ApS, der er en virksomhed i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 400.610 til 776.805 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 487.217 til 967.344. Virksomheden ledes af direktør Jesper Wollenberg. I første omgang er det Wollenberg Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Wollenberg, der er den dominerende ejer. Wollenberg ApS hører hjemme i branchen "Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Alberte Invest ApS i ValbyOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Alberte Invest ApS, der er et firma i Valby. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 57.301 til 28.178 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -27.012 kroner til -14.264 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra -97.757 til -69.579. Virksomheden ledes af direktør Lee Martin Bredgaard. Virksomhedens reelle ejere er Lee Martin Bredgaard. Alberte Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med finansiering og investering samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Valby tjente flere penge i seneste regnskabPROUDLYPRESENT ApS, der er en virksomhed i Valby, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 56.836 til 290.523 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 869.117 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 146.801 til 371.808. Firmaet ledes af en direktion, der består af Jette Danholm Kristiansen og Malin Christina Widholm. Virksomhedens reelle ejere er Jette Danholm Kristiansen,Malin Christina Widholm. PROUDLYPRESENT ApS hører hjemme i branchen "Indretningsarkitekter og rumdesign". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde konsulentbistand indenfor det kreative område, herunder indretning, idé- og konceptudvikling, samt hermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i ValbyOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i JP Property Invest ApS, der er en virksomhed i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 287.000 til 191.615 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 5,9 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 31.000 kroner i det foregående regnskabsår til 59.855 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 16,2 millioner til 16,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peder Holm. I første omgang er det P. HOLM ApS,CPH PROPERTY ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peder Holm,Jan Westergaard, der er de dominerende ejere. JP Property Invest ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udleje fast ejendom og optimering af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Smedefabrikken ApSOgså sidste år var der underskud i Valby-virksomheden Smedefabrikken ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -210.000 til -200.221 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 5,2 millioner kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -210.000 kroner til -200.126 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra -147.000 til -303.304 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Peder Holm. I første omgang er det JP PROPERTY INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peder Holm,Jan Westergaard, der er de dominerende ejere. Smedefabrikken ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Finansvirksomhed i ValbyValby-virksomheden 2R Spain ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -192.000 til -14.602 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -32.000 kroner til -31.250 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Egenkapitalen faldt fra 625.000 til 602.938 kroner . Firmaet ledes af direktør Peder Holm. I første omgang er det JP PROPERTY INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peder Holm,Jan Westergaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er 2R Spain ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at besidde ejerandele i selskaber, som laver ejendomsinvesteringer i SpanienKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Valby-virksomheden Embedsværket ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Embedsværket ApS, der er en virksomhed i Valby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 278.917 til 171.333 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 882.451 kroner i det foregående regnskab til 718.762. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Valby-virksomheden fra 311.242 til 444.647. Virksomheden ledes af direktør Sanne Lisbeth Møller. I første omgang er det Danshøj Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sanne Lisbeth Møller, der er den dominerende ejer. Embedsværket ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som Valbys virksomheder har offentliggjort.
Annonce
Annonce

Kylian Mbappé knuste Danmark, da det egentlig gik bedre og bedre - nu skal Danmark vinde over Australien for at gå videre ved VM

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Millionfest

Millioner ruller mod Bavnehøj: Nu kommer kæmpe-projekterne

Analyse For abonnenter

Hovedstaden er bagud på point - men derfor kan en SV-regering ændre det hele

Jul

Hvilken bydel er mest vindende i det populære jule-skrab? Kun ét sted har man sikret sig millionen

Trafik

Politiet advarede - alligevel fældes borgere på stribe: Her har 63 fået klip i kortet på blot fire dage

Trods katastrofevalg: De konservative støtter stadig Søren Pape

byudvikling

Store planer godkendt: Her skal der opføres et helt nyt kvarter i Valby

Hærværk på Damhusengen

Ny sti på Damhusengen udsættes for hærværk: Politiet kan ikke uddele bøder

112

Politiets nye indsats rammer alle trafikanter i København: Har udskrevet bøder for over 300.000 på under to uger

For abonnenter

Judi hængte sig i familiens gyngestativ: Nu håber hans mor at andre unge kan få hjælp i tide

Valby For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Valby

For abonnenter

Unik legofigur sælges for op mod 7000 kroner, men Jonas nægter: - Jeg bliver ked af det, når folk kun skaffer den for at sælge den videre

Energikrise

Energikrisen kradser - skal lyskæden tændes i år? Sådan gør du det med god samvittighed

kontrol

Restaurant politianmeldt efter klamt fund i buffet

Fodboldfest

De fleste arrangementer er udsolgt: Men i Valby og Sydhavnen kan du stadig se Danmarks VM-kampe på storskærm

Annonce