Annoncørbetalt indhold

Flishugger redskaber gavner vores natur og miljø

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Når foråret springer ud og græsset ikke længere er dækket af sne og visne blade, så er der flere måder, hvorpå man via naturpleje kan hjælpe naturen på vej. I Danmark har vi megen natur og vildtpleje, som sørger for at skabe balance og vækst i store arealer rundt omkring i landet.


Annonce

Vi bruger alt fra uddannelse og viden til flishugger og løvsuger redskaber til nyplantning af træer og buske i forbindelse med, at vores vilde natur har det godt. De redskaber vi anvender i dag, er på mange måder med til at skabe et bedre og mere bæredygtigt miljø.


Flishuggere har gjort det billigere for os at pleje naturen

Før vi begyndte at anvende redskaber som flishuggere og løvsuger, så var vi nødsaget til at fjerne uønskede træer og buske og blade, ved at vi savede eller skar dem ned, og derefter transporterede dem væk - med undtagelse af de få der efterlades i skoven til gavn for området. For nogle steder, betød det, at der var en masse ekstra arbejde i selve det at læsse, pakke og transportere de store mængder stammer og grene.


Buske og træer kan også fylde meget, hvor det lagres, og det er ikke altid nemt at finde en god løsning. Teknologisk udvikling har gennem årene betydet nye muligheder, også indenfor naturpleje. Selve det, at flishuggeren kom til verden, og blev mere tilgængelig indenfor alle typer brug - både erhverv, kommune og private - har skabt en stor ændring.


Med en flishugger og løvsuger skaber vi også bæredygtig natur

En undersøgelse viser, at flishuggeren alene minimerer organisk affald med 75 procent. Det bliver til en stor besparelse de mange steder, hvor dette redskab er sat i brug. Endnu en fordel er, at nogle af de områder, hvor man anvender flishuggere og løvsugere, som eksempelvis langs en bæk eller å - der kan man anvende det huggede flis lige med det samme.


Det fint huggede træflis passer mange steder perfekt ind i den organiske cyklus og balance i den vilde natur og optages hurtigt der hvor det lægges. Det gør det også nemmere for regnvand at blive absorberet af jorden og hjælper mod jordskred.


Når vi i dag bruger redskaber som løvsugere og flishuggere, så er det ikke kun for at arbejdet er meget nemmere, men også fordi vi med det samme får en stor og meget anvendelig mængde flis, der mange steder er gavnlig for vores natur og miljø, samtidigt med, at vi minimerer store transportomkostninger.


Det er ikke underligt, at mange mindre erhverv og private husejere har taget flishuggere til sig. Ikke kun fordi redskaberne produceres, så de passer til mindre formål lige så vel som store skovarealer, men også fordi de resulterer i en stor besparelse og hurtig omvendelse af træ til flis. Et naturligt og organisk materiale, der kan bruges til rigtig mange formål og områder.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.